یخدان های کرمان

  • adminnnn
  • ۲۷.۰۹.۱۳۹۷
  • 0 Comment

در دور تا دور شهر کرمان در گذشته یخدان هایی احداث گردیده بود تا یخ مصرفی اهالی شهر در تابستان را تامین کند. این یخدان ها در زمستان پر از یخ شده و درب آن بسته می شد و با شروع گرما، درب آنان باز و به مردم شهر یخ داده می شد. یخ گنج در خیابان زریسف، یخدان مویدی در چهارراه خورشید و یخدان ریگ آباد هنوز در شهر کرمان وجود دارند