مزار مشتاق

  • adminnnn
  • ۲۷.۰۹.۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه

این مکان به دستور میرزا حسین خان رائینی (حاکم کرمان در دوره زندیه) ساخته و سپس وی در آنجا دفن گردید. پس از قتل مشتاق علی شاه در سال ۱۲۰۶ق/۱۷۹۲ م. این مکان به مشتاقیه و همچنین سه گنبد مشهور گردید. شایان ذکر است در دوره قاجاریه (تا سال ۱۳۱۰ ش/۱۹۳۱ م. این منطقه قبرستان عمومی کرمان محسوب می شد و در این سال با تخریب نمودن قبرستان، میدان مشتاقیه ساخته شد.