کاروان سرای وکیل

  • adminnnn
  • ۲۴.۰۹.۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه

این کاروان سرا و ابنیه دیگری همچون مسجد، حمام، بازار و … توسط محمد اسماعیل خان وکیل الملک حاکم کرمان در دوره قاجاریه احداث گردید. شایان ذکر است قسمتی از برج ساعت این کاروان سرا  اکنون از بین رفته است. عکس مربوط به دوره قاجاریه است.