تخت درگاه قلی بیگ در دوره قاجاریه

  • adminnnn
  • ۲۴.۰۹.۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه

این مکان توسط درگاه قلی بیگ در دوره صفویه ساخته شده و پس از فوت و در سال ۱۱۰۸ق/۱۶۹۷ م. در همین مکان دفن گردید. بعدها دو نفر از نوادگان او به نام های مجدالاسلام کرمانی ومحمود درگاهی (دبستانی) نیز در اینجا دفن گردیدند.