گنبد جبلیه در دوره قاجاریه

احداث این بنا به روایتی به پیش از اسلام- دوره ساسانیان- برمی گردد. این عکس مربوط به دوره قاجاریه است و در عکس، سرپرستی سایکس (بنیان گذار کنسولگری انگلستان و پلیس جنوب- S.P.R – در کرمان)، و خواهرش آلاسایکس، سوار بر اسب در جلوی گنبد جبلیه ایستاده اند.

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2