یخدان های کرمان

\در دور تا دور شهر کرمان در گذشته یخدان هایی احداث گردیده بود تا یخ مصرفی اهالی شهر در تابستان را تامین کند. این یخدان ها در زمستان پر از یخ شده و درب آن بسته می شد و با شروع گرما، درب آنان باز و به مردم شهر یخ داده می شد. یخ گنج در خیابان زریسف، یخدان مویدی در چهارراه خورشید و یخدان ریگ آباد هنوز در شهر کرمان وجود دارند. عکس مربوط به دوره قاجار می باشد..

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2