مجموعه گنج‌علی خان

  • adminnnn
  • ۲۲.۰۷.۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه

مجموعه تاریخی گنج‌علی خان کرمان مجموعه گنج‌علی خان در مرکز تاریخی شهر کرمان و در کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. گنج‌علی خان که از حاکمان مشهور زمان شاه عباس است از سال ۱۰۰۵ تا ۱۰۳۴ هجری قمری بر کرمان فرمان‌روایی و آثار و بناهای زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقه کوشش کرد.از […]

بیشتر...