about-fa.jpg
خانه ای قدیمی که بیش از 90 سال قدمت دارد .  مرمت و احیای آن و تبدیل آن به (اقامتگاه سنتی) که در واقع پذیرایی را هم شامل می شود در راستای گردشگری بوده است.

تصاویر مجموعه قبل از مرمت و بازسازی

تصاویر مجموعه بعد از مرمت و بازسازی

پذیرش رستوران

90
پذیرش هتل

40
تعداد اتاق ها

7
سال تاسیس

1390

راه های ارتباطی

آدرس: کرمان، میدان شهدا، خیابان زریسف، خیابان برزو آمیغی
تلفن :
33127264 - 034
ایمیل:
info@keykhosrohouse.com
طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2